Ważne telefony i linki:

           Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

www.116111.pl

tel. 116111

Dyżury pełnią psycholodzy i pedagodzy od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00.

Pomoc telefoniczna ma charakter anonimowy i jest kierowana głównie do dzieci i młodzieży.

Na stronie internetowej www.116111.pl także rodzice i opiekunowie znajdą informacje, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów.

 Działalność Telefonu Zaufania skupia się na:

▪      Pomocy w sytuacjach kryzysu emocjonalnego

▪      Zapobieganiu zjawiskom przemocy

▪       Profilaktyce

▪     Wspieraniu fachową pomocą w sprawach trudności wychowawczych, zaburzeń zachowania i ocenie zagrożeń społecznych ( np. sekty i inne ruchy religijne)

▪      Pełni również funkcje informacyjne o działalności placówek specjalistycznych i pomocowych

      Pomoc ofiarom przemocy i ich rodzinom

http://www.krakow.policja.gov.pl/przemoc.pdf

   odwiedzając tę stronę można uzyskać wyczerpujące informacje na temat procedur postępowania i placówek

   udzielających pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

http://www.mops.krakow.pl/

Filia Nr 4

os. Szkolne 34

tel. 12 425-75-64, 12 425-75-82

e-mail: f4@mops.krakow.pl

Krakowski Instytut Psychoterapii

http://www.kip1.siemacha.org.pl

placówki:
    ul. Podbrzezie 6

    tel/fax 12 423-02-28, kom. 698-549-596
    e-mail: psychoterapia@siemacha.org.pl

    os. Krakowiaków 2
    tel. 12 644-12-66 wew. 21, kom. 662-582-289
    e-mail: psychoterapia2@siemacha.org.pl

    ul. Ptaszyckiego 6
    tel. 12 682 11 50, kom. 692-960-436
    e-mail: psychoterapia3@siemacha.org.pl

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

www.kctu.pl

ul. Wielicka 73

tel.  12 425-57-47

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8 b

tel. 12 421-92-82 -pod tym numerem całą dobę dyżur pełnia specjaliści, którzy pomogą rozwiązać nagły problem lub wskażą placówkę, w której można uzyskać pomoc w trudnej sytuacji.

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.

Adres poczty elektronicznej:
rpd@brpd.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15
telefon: (22) 583 66 00, 800 12 12 12

Prawa dziecka zostały zabezpieczone odpowiednimi zapisami, które stanowią rozwinięcie najważniejszych aktów prawnych odnoszących się do dzieci. Zdarza się jednak, że prawa te nie są dostatecznie wypełniane i nikt z najbliższych dziecka (jego rodzice, opiekunowie, wychowawcy lub nauczyciele) przy pomocy właściwych, powołanych do tego instytucji nie potrafi temu zaradzić.

Jeżeli w takiej sytuacji skontaktujesz się z Rzecznikiem Praw Dziecka możesz liczyć na pomoc. Każda skierowana do jego Biura sprawa będzie szczegółowo rozpatrzona. Jeśli zawiodły istniejące procedury służące dobru dziecka, Rzecznik przy pomocy przysługujących mu uprawnień podejmie właściwe kroki.